รำวงมาตรฐาน

From SIU Wiki

Jump to: navigation, search

รำวงมาตรฐาน

เพลงรำวงมาตรฐาน มีทั้งหมด 10 เพลง

 1. เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา
 2. เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า
 3. เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย
 4. เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
 5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่
 6. เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว
 7. เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง
 8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด
 9. เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ
 10. เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง-ท่าจันทร์ทรงกลด

เพลงที่เลือกใช้ในการแแสดงวันลอยกระทง SIU 2553

 1. คืนเดือนหงาย (1:08) [1]
 2. รำซิมารำ (1:28) [2]
 3. ดวงจันทร์วันเพ็ญ (0:45 ??) [3]
 4. ดวงจันทร์ขวัญฟ้า (1:25) [4]


คืนเดือนหงาย ความหมาย เวลากลางคืน เป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมาเย็นสบายใจ แต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่น และที่ร่มเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมา ก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ร่มเย็นทั่วไป

ยามกลางคืนเดือนหงาย
เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต
เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า
เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย


รำซิมารำ ความหมาย ขอพวกเรามาเล่นรำวงกันให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์ ถึงเวลางานเราก็จะทำงานกันจริงๆ เพื่อจะได้ไม่ลำบาก และการรำก็จะรำอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมไทยของเราแล้วจะดูงดงามยิ่ง

รำซิมารำ 
เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานกันจริง 
ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญทุกข์
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น
ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค
เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ
ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ
มาเล่นระบำของไทยเราเอย

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ความหมาย พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นช่างดูสวยงาม เพราะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลื่อมกระจายออกรอบดวงจันทร์ทั้งดวง แต่ถึงจะงามอย่างไรก็ยังไม่เท่าความงามของดวงหน้าหญิงสาว ที่ดูผุดผ่องมีน้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่างก็ดูสมส่วน กิริยาวาจาก็อ่อนหวานไพเราะ สมแล้วกับที่เปรียบว่าหญิงไทยนี้คือดอกไม้ของชาติไทยเรา

ดวงจันทร์วันเพ็ญ 
ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี 
รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม 
ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า
นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม 
งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา 
จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน 
อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน 
ยั่วยวนหทัย 
สมเป็นดอกไม้ 
ขวัญใจชาติเอย

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ความหมาย ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่ ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รัก

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี 
แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ 
เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน 
คือขวัญใจพี่เอย

การแต่งกายรำวงมาตรฐาน

1. การแต่งกายแบบพื้นเมือง %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.gif

2. การแต่งกายแบบสากลนิยม %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.gif


3. กายแต่งกายแบบไทยพระราชนิยม (มีหลายแบบ) %E0%B9%93_%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20%28%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%29.gif
แหล่งข้อมูล

Personal tools